space space
space
space
TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU OOKI
TẢI TÀI SẢN OOKI
LOGO
logos
Khi sử dụng logo (biểu tượng biểu trưng), hãy giữ nguyên mọi yếu tố của nó và không chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này nghĩa là việc bóp méo, kéo giãn, thay đổi màu sắc, thay đổi phông chữ, thêm hay bớt bất cứ phần nào của logo, liên kết thương hiệu với một công ty khác hay thêm các hiệu ứng bổ sung đều bị nghiêm cấm.
Màu sắc
colors
Bạn có thể sử dụng các chất liệu của thương hiệu của chúng tôi cho mục đích giáo dục và hướng dẫn, nhưng xin lưu ý rằng hành động đó không nên gây sự khó hiểu hay nhầm lẫn, hoặc ngụ ý về sự tài trợ của chúng tôi. Ví dụ, thông thường chúng tôi không cho phép sử dụng logo hoặc ảnh chụp màn hình của mình trên bìa sách.
Linh vật
Cộng đồng có thể sử dụng các biểu tượng linh vật OOKI miễn phí. Chúng là một công cụ để quảng bá hệ sinh thái OOKI. Biểu tượng linh vật là một dạng truyền thông và nội dung nhằm hỗ trợ thương hiệu và cộng đồng của chúng tôi.
Tải các linh vật