multiverse multiverse
OOKI MULTIVERSE
OOKI đã, đang và luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ những tiến bộ mới nhất trong công nghệ blockchain. OOKI không ngừng phát triển hệ sinh thái của mình bao gồm các giao thức blockchain được hỗ trợ, nhằm tiếp tục thực hiện sứ mệnh duy trì vị trí đầu ngành về giao dịch ký quỹ, vay và cho vay phi tập trung.
Sử dụng Ooki