vault
yellow-bean bean
Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
KIỂM TOÁN
Ooki được kiểm toán định kỳ bởi các tổ chức kiểm toán bảo mật hàng đầu, nhằm đảm bảo rằng mã code của chúng tôi không có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào và ngân quỹ vẫn an toàn.
ĐỌC THÊM
searching
oracle
ORACLES
Ooki hợp tác cùng Chainlink, một nhà cung cấp oracle hàng đầu trong ngành để giải quyết những thách thức đặc thù về bảo mật khi cùng làm việc với các oracle trong một môi trường phi tập trung. Ookie tận dụng các oracle để có được các mức giá thị trường tài sản đáng tin cậy và bảo mật dữ liệu.
ĐỌC THÊM
bug-bounty bug-bounty
SĂN LỖI NHẬN THƯỞNG
Ooki khuyến khích các tin tặc mũ trắng hỗ trợ duy trì bảo mật nền tảng. Khi TVL của giao thức tăng lên, chúng tôi cũng sẽ tăng dần các con số này lên. Mục tiêu của chúng tôi là có được tỷ lệ tiền thưởng săn lỗi trên tài sản bị khóa ở mức hấp dẫn nhất, tốt nhất trong ngành.
ĐỌC THÊM