crypto
mascot
Token OOKI &
Mô hình sở hữu token hóa
ooki token
Mô hình token OOKI
TÌM HIỂU THÊM
Điều đầu tiên và quan trọng nhất, OOKI là một token quản trị. Một cộng đồng tích cực, năng động và nhiệt huyết của các bên liên quan sẽ cùng nhau cải thiện, thúc đẩy giao thức. Và đó chính là nội lực của Ooki.
OOKI Governance
Những người dùng khi stake token OOKI sẽ thỏa đủ điều kiện để nhận về các khoản phí được tạo ra từ giao thức, đồng thời có quyền bình bầu cho những người đại diện đảm nhiệm việc phê duyệt các hạng mục nâng cấp giao thức.
TÌM HIỂU THÊM